Komanda za obuku i doktrinu

Početak obuke II klase kandidata na Osnovnoj oficirskoj obuci

27.2.2015

Svečanom ceremonijom u Centru za osnovnu obuku Komande za obuku i doktrinu na lokaciji kasarne “Zaim Imamović” u Pazariću 26.02.2015. godine, obilježen je početak obuke II klase kandidata na Osnovnoj oficirskoj obuci za prijem u OS BiH u početnom oficirskom činu potporučnika.

Na svečanoj ceremoniji povodom početka obuke II klase kandidata na Osnovnoj oficirskoj obuci prisutnima su se obratili komandant Centra za osnovnu obuku, pukovnik Jamin Ganić, te komandant Komande za podršku, general major Husein Tursunović

Tokom svog obraćanja, pukovnik Ganić je, pored riječi dobrodošlice kandidatima II klase Osnovne oficirske obuke, kazao da je opredjeljenje za profesionalnu vojnu službu pokazatelj njihove spremnosti i odlučnosti da preuzmu ličnu odgovornost, obaveze i pravila ponašanja koji su propisani kroz zakonske regulative iz oblasti odbrane i službe u OS BiH.

Također, pukovnik Ganić je kazao da od kandidata na Osnovnoj oficirskoj obuci očekuje i zahtjeva da nesebičnim zalaganjem realizuju sve planske zadatke, dostignu potrebne standarde i uspješno završe Osnovnu oficirsku obuku, kako bi stekli uslove za nastavak obuke i edukacije.

General major Tursunović je, takođe, zaželio dobrodošlicu kandidatima II klase Osnovne oficirske obuke te je naglasio da osnovna obuka predstavlja temelj i jedan od najvažnijih elemenata u profesionalnom razvoju.

Tokom svog obraćana general major Tursunović je dalje rekao da projekat selekcije, obuke i prijema novih oficira u OS BiH predstavlja jedan od najznačajnijih projekata Ministarstva odbrane BiH i OS BiH.

Na kraju svog izlaganja general major Tursunović je rekao da od personala koji je angažovan na Osnovnoj oficirskoj obuci kandidata II klase zahtjeva krajnje profesionalan odnos te maksimalno zalaganje tokom obuke i dostizanja potrebnih standarda u obuci.

Kandidati na Osnovnoj oficirskoj obuci koji uspješno zadovolje potrebne kriterije i prođu predviđene kvalifikacijske kapije stiču uslove i bit će upućeni na drugu, odnosno treću fazu njihove obuke koja će se realizovati u Centru za profesionalni razvoj Komande za obuku i doktrinu na lokaciji kasarne „Travnik“ u Travniku.

Svečanoj ceremoniji početka obuke II klase kandidata u Centru za osnovnu obuku prisustvovali su i v.d. komandanta Komande za obuku i doktrinu, brigadir Ilija Petrović, načelnik Štaba Komande za obuku i doktrinu, pukovnik Dario Pajić, te komandant Bataljona vojne policije, pukovnik Hadis Hodžić.

Info- KOiD