Komanda za obuku i doktrinu

Završetak Kursa francuskog jezika

8.5.2015

Ceremonija završetka Kursa francuskog jezika održana je 08.05.2015. godine u kasarni OS BiH „Rajlovac“ u Sarajevu. Kurs je uspješno završilo osam polaznika.

Voditelj Kursa francuskog jezika major Zineta Subašić u svom obraćanju osvrnula se na realizaciju kursa kao i nastavak edukacije najuspješnijih polaznika.

Major Sabahudin Hadžiavdić u svom govoru naglasio je značaj učenja francuskog jezika kao drugog jezika u NATO u izvršenju misija UN.

Polaznicima Kursa francuskog jezika se u ime Komandanta KOiD-e obratio major Ismet Rizvo uputivši čestitke na uspješno završenom ciklusu obuke. Major Rizvo istakao je značaj uspješnog izvršenja misije Odjeljenja stranih jezika za ukupan sistem edukacije i profesionalnog razvoja pripadnika OS BiH.

Info- KOiD