Komanda za obuku i doktrinu

Vježba vanjskog ocjenjivanja na glavnom poligonu obuke Manjača

27.5.2015

U vremenskom periodu od 22.05. do 27.05.2015. godine na Manjači, glavnom poligonu obuke OS BiH, održana je vježba vanjskog ocjenjivanja jedinica 4. pbr. Vježba se sastojala iz ocjenjivanja rada komande 4. pbr na simulacijskom sistemu (CAX), terenskog dijela vježbe (FTX) bataljonske borbene grupe i vježbe bojevog gađanja (LFX).

Direktorijat za vježbu je, sudeći po povratnim brifinzima, izuzetno kvalitetno pripremio ovu vježbu. Elementi direktorijata zaduženi za scenario su uveli novitete u konceptu i sadržaju vježbe, čime je dizajn vježbe obogaćen novim kvalitetom. Osim toga, i stvarna logistička podrška vježbi, kao jedan od elemenata Direktorijata, je funkcionisala veoma dobro.

Posebnu notu terenskom, ujedno i najzanimljivijem dijelu vježbe, dali su pripadnici mehanizovano-vježbovnog bataljona u ulozi suprostavljene strane (OPFOR). Ova jedinica je stavljala pred različite i veoma zanimljive izazove elemente bataljonske borbene grupe, pokušavajući da što je moguće vjerodostojnije približi scenario vježbe stvarnoj situaciji. Zahvaljujući naporima Operativne komande OS BiH i CBO/ KOiD, mehanizovano-vježbovni bataljon je nastupao i izvršavao zadatke u punom borbenom sastavu, što se svakako odrazilo na kvalitet vježbe, čime je u potpunosti podržan planirani scenario Direktorijata.

Info- KOiD