Komanda za obuku i doktrinu

Posjeta polaznika KŠK bazi „Butmir“ u Sarajevu

29.5.2015

Instruktori i polaznici KŠK klasa 15-I, 27.05.2015. godine, posjetili su bazu „ Butmir“ u Sarajevu.

U sklopu posjete, polaznici su posjetili COOPM, čiji se komandant brigadir Jasmin Čajić obratio svim polaznicima i instruktorima KŠK i zaželio dobrodošlicu, a major Goran Stokić kroz informativni brifing dao je osnovne informacije o strukturi i organizaciji COOPM, te o trenutnim aktivnostima koje se realiziraju. U cilju stjecanja uvida rada u multinacionalnim komandama i jedinicama međunarodnih snaga razmještenih u BiH i načina funkcionisanja međunarodnih mirovnih operacija polaznike KŠK upoznali su Načelnik NATO komande u Sarajevu brigadir Ferenc Molnar i zamjenik načelnika komande EUFOR-a brigadir Jurgen Wimer. Na kraju posjete upriličen je obilazak i razgledanje prostorija kojima raspolaže SOOPM. Načelnik KŠK pukovnik Srđan Čavić zahvalio se domaćinima na dobrodošlici i na realiziranim aktivnostima.

Info- KoiD