Komanda za obuku i doktrinu

Posjeta Kontingenta kopnene vojske SAD „CULP“

1.6.2015

U sklopu studijskog putovanja Kontnigent kopnene vojske SAD boravi u kasarni „Travnik“ u Travniku od 29.05. do 05.06.2015. godine. U sastavu kontigenta ukupno je 27 pripadnika KoV SAD od toga je 24 kadeta i 3 oficira.

Cilj ove posjete je razmjena znanja i iskustva kroz učenje engleskog jezika, kulturološko upoznavanje i učešće u rutinskim, svakodnevnim aktivnostima sa kandidatima za oficire OS BiH klasa II.

Kontigent KoV SAD je, u cilju pomoći lokalnoj zajednici, 30. i 31.05.2015. godine učestvovao u više akcija koje su sprovedene u gradu Travniku, a koje su u dogovoru sa opštinskim strukturama isplanirane za ovu posjetu.

U ime Komandanta KOiD-a kontigentu KoV SAD riječi dobrodošlice uputio je brigadir Hašim Škrijelj. Informativni brifing o organizaciji KOiD-a prezentovao je pukovnik Zijad Hadžić, a sa stanjem i aktivnostima u CPR-u kroz informativni brifing prisutne je upoznao major Nikola Ištuk.

info-KOiD