Komanda za obuku i doktrinu

Posjeta Asocijacije vojno-diplomatskih predstavnika KOiD-u

2.6.2015

U kasarni „Travnik“ u Travniku 28. 05. 2015. godine boravila je delegacija Asocijacije vojno-diplomatskih predstavnika akreditovanih u BiH sa suprugama na čelu sa pukovnik dr. Michael Pesendorfer kojom prilikom je upriličen Okrugli sto Komande za podršku OS BiH, a nakon čega je upriličen obilazak historijskih znamenitosti u Travniku.

U ime KP OS BiH delegaciju je primio komandant KP OS BiH general major Husein Tursunović. Tokom okruglog stola gosti su upoznati sa strukturom i nadležnostima kako Komande za obuku i doktrinu, tako i KP OS BiH. Po okončanju okruglog stola, i uzajamnom uručivanju priznanja i zahvalnica, delegacija je u prisustvu starješina KP i KOiD  posjetila Centar za profesionalni razvoj KoiD-a, s ciljem upoznavanja sa aktivnostima koje ovaj Centar provodi na osposobljavanju II klase kandidata na obuci oficira iz civilstva.  Tokom boravka u Centru, izvedena je vježba, testiranje komandnih zadataka sa vođom i bez vođe.

Okruglom stolu pored general majora Huseina Tursunovića i generala Gojka Kneževića, prisustvovale su ključne straješine KP OS BiH kao i straješine KOiD-a na čelu sa V.D komandantom brigadirom Ilijom Petrovićem. U ime Ministarstva odbrane BiH tokom posjete VDP akreditovanih u BiH bio je prisutan pukovnik Šaćir Pajić.

Posjeta Asocijacije VDP završila je obilaskom kulturno-historijskih znamenitosti grada Travnika.

Info- KOiD