Komanda za obuku i doktrinu

Delegacija OS Velike Britanije i Sjeverne Irske posjetila centre COO/KOiD i COOPM/KOiD

10.6.2015

Komandant 160. brigade OS Ujedinjenog Kraljevstva brigadni general Martyn Gamble i vojni ataše Ujedinjenog Kraljevstva u BiH pukovnik Paul Marshall, u pratnji zamjenika komandanta za operacije Komande za podršku OS BiH brigadnog generala Marka Stojčića, 08.06.2015. godine, boravili su u radnoj posjeti COO/KOiD i COOPM/KOiD, dok je drugu delegaciju koja je posjetila CBS/KOiD predvodio komandant 1/160. brigade OS Ujedinjenog Kraljevstva iz Kraljevskog irskog puka pukovnik Graham Shannon sa pomoćnikom vojnog atašea Velike Britanije u BiH.

Delegaciju na lokaciji COOPM/KoiD, u odsutnosti komandanta brigadira Jasmina Čajića, primio je major Goran Stokić, na lokaciji COO/KOiD primio je komandant COO/KOiD pukovnik Jasmin Ganić, a na lokaciji CBS/KoiD, komandant CBS/KOiD pukovnik Vlatko Marinčić.

Nakon posjete centrima KOiD delegacija OS UK u punom sastavu je 09.06.2015. godine posjetila i kasarnu ”Travnik” u Travniku te je tom prilikom prezentovan informativni brifing od strane V.D. komandanta KoiD-a brigadira Ilije Petrovića. Brifingu su pored V.D. komandanta KoiD-a prisustvovali i načelnik Odjela obuke brigadir mr. Hašim Škrijelj, komandant CPR/KOiD pukovnik Mirsad Stabančić te IO i S-1 KOiD.

Na početku ovih posjeta V.D. komandanta KOiD i komandanti centara kroz informativne brifinge upoznali su delegaciju Oružanih snaga Ujedinjenog Kraljevstva sa realizovanim i tekućim i težišnim aktivnostima koji centre i KOiD očekuju u narednom periodu.

Također, kroz informativne brifinge, delegacija OS UK je detaljno upoznata sa infrastrukturnim i drugim kapacitetetima centara i KOiD koji mogu biti upotrijebljeni u procesu obuke.

Cilj posjete delegacije Oružanih snaga Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije centrima COO/KOiD i COOPM/KoiD, bilo je upoznavanje sa trenutnim aktivnostima te rezultatima postignutim u obuci u centrima KOiD kao i sagledavanje mogućnosti obuke pripadnika OS Ujedinjenog Kraljevstva u Bosni i Hercegovini.

Brigadni general Martyn Gamble je, između ostalog, istakao kako je zajednička obuka između dvije države veoma važna i radi podizanja razumjevanja na viši nivo, povjerenja, razmjenu iskustava te upoznavanje sa kulturno historijskim naslijeđem obiju zemalja.

Brigadir Ilija Petrović se zahvalio OS Velike Britanije na njihovoj podršci koju daju KOiD-u u njegovom naporu da kvalitet obuke podigne na što veći nivo, posebno ističući podršku i pomoć pri obuci polaznika Osnovne oficirske obuke kandidata za oficire.

Nakon informativnih brifinga u nastavku posjete delegacija Oružanih snaga Ujedinjenog Kraljevstva obišla je i sagledala sve segmente od ključnog značaja za život i rad u centrima KOiD.

Pomenutu posjetu centrima i KOiD brigadni general Martyn Gamble i pukovnik Paul Marshall su iskoristili da razgovaraju sa potporučnicima Jasminom Čolićem i Amirom Spahićem koji su uspješno završili Kraljevsku akademiju u Ujedinjenom Kraljevstvu, a koji trenutno obavljaju dužnosti komandira vodova u Centru za osnovnu obuku. Isto tako brigadni general Martyn Gamble u CPR/KOiD obratio se kraćim govorom polaznicima II faze Osnovne oficirske obuke II klase kandidata za oficire.

Info-KoiD