Komanda za obuku i doktrinu

Komandno izviđanje Komandno-štabnog kursa

11.6.2015

Polaznici Komandno-štabnog kursa klasa 15-I u sklopu realizacije završne vježbe na karti (MAPEX), 10. juna 2015.godine realizovali su komandno izviđanje šireg rejona Kupresa, Livna, Livanjskog i Glamočkog polja.

Igrajuće jedinice na ovoj vježbi komandno izviđanje su realizovali na radnim tačkama u zoni izvođenja vježbe uz geografsku, topografsku i taktičku orijentaciju sa ciljem što uspješnije realizacije MAPEX vježbe.

MAPEX vježba je kruna obuke na Komandno štabnom kursu gdje polaznici u ulogama igrajućih jedinica ranga bataljon – brigada koriste vještine kojima su ovladali tokom pohađanja ovog kursa.

info- KOiD