Komanda za obuku i doktrinu

Zatvaranje Osnovnog podoficirskog kursa (OPK)

12.6.2015

Dodjelom certifikata na svečanoj ceremoniji povodom završetka Osnovnog podoficirskog kursa u Centru za profesionalni razvoj na lokaciji kasarne „Travnik“ OS BiH uspješno je realiziran OPK za 34 pripadnika OS BiH.

Uvodnim riječima prisutnim se obratio zastavnik I klase Mato Čurak koji je čestitao uspješan završetak kursa svim polaznicima te izrazio nadu da iz ovog centra nose pozitivna iskustva. Načelnik Odjela vojnih kurseva, načelnik OVK CPR/KOiD pukovnik Hazrudin Hasagić u svome obraćanju se osvrnuo na kurs koji je trajao 19 sedmica gdje su polaznici osvježili postojeća i stekli nova znanja te se nada da će ova znanja prenijeti na svoje potčinjene. Također, pukovnik Hasagić naglasio je korektan i profesionalni odnos polaznika tokom njihovog školovanja na lokaciji kasarneTravnik”. Završnim riječima obratio se načelnik Odjela obuke KOiD-a brigadir mr. Hašim Škrijelj koji je istakao da nakon završetka ovog školovanja polaznici trebaju da budu primjer svojim potčinjenim u izvršenju postavljenih zadataka. Na kraju ceremonije uručena su uvjerenja polaznicima kursa u klasi 15-1, a najboljim polaznikom proglašen je vodnik Begzad Avdić kako u provjeri znanja tako i na testu fizičke provjere.

Info- KOiD