Komanda za obuku i doktrinu

Početak Kursa francuskog jezika

2.9.2015

U Odjelu stranih jezika, Centra za profesionalni razvoj KOiD u Rajlovcu 31. augusta 2015. godine počeo je Kurs francuskog jezika – niži-srednji nivo. Realiziranje kursa planirano je u vremenskom periodu od 31. augusta do 18. decembra 2015. godine (16 radnih nedjelja). Na kurs je upućeno osam polaznika pripadnika OS BiH.

Uvodnim riječima polaznicima kursa obratila se major Zineta Subašić, voditeljica kursa francuskog jezika, koja je polaznike upoznala sa dokumentima koji reguliraju rad kursa.

U ime Odjela stranih jezika polaznicima se obratio pukovnik Haris Gazić, načelnik Odjela stranih jezika koji je polaznicima zaželio dobrodošlicu na kurs, zatim naglasio šta se od njih očekuje tokom boravka na kursu. Također, u ime Komande obuke i doktrine polaznicima kursa obratio se i major Ismet Rizvo koji je zaželio uspjeh u nastavku učenja francuskog jezika, te naveo važnost učenja istog za potrebe OS BiH.

Nastavu na kursu izvodit će instruktori iz sastava OSJ CPR.

Info-KOiD