Komanda za obuku i doktrinu

Posjeta zamjenika komandanta NATO-a poligonu obuke i strelištu Manjača

3.9.2015

Delegacija komande NATO-a u Sarajevu na čelu sa pukovnikom Piterom Gjeresemom, zamjenikom komandanta Komande NATO štaba u Sarajevu, boravila je 02.09.2015. godine na poligonu za obuku i strelište OS BiH Manjača.

Cilj ove posjete je bio obilazak lokacije Poligona za obuku i strelište Manjača, gdje je komandant lokacije i CBO pukovnik Nebojša Bošnjak kroz kraći infomativni brifing prezentovao stanje poligona, sa posebnim osvrtom na stanje prateće infrastrukture poligona kao i smještajnih kapaciteta istog. Delegacija je obišla administrativne objekte CBO i CBS, kuhinjsko-trpezarijski blok, park b/v kao i ATS-e.

Info- KOiD