Komanda za obuku i doktrinu

Posjeta delegacije OS R. Grčke CBO i CBS/KOiD

24.9.2015

U skladu sa Planom bileteralne odbrambene saradnje sa Republikom Grčkom na lokaciji kasarne "Mika Bosnić" Manjača 22.09.2015. godine, izvršen je prihvat delegacije OS R.Grčke u sastavu general pukovnik Leontaris Ilias, komandant NRDC-GRC i pukovnik Georgios Karagkiaouris.

Cilj ove posjete je bilo upoznavanje delegacije OS R. Grčke sa kapacitetima za obuku poligona Manjača, kao i rada Centra za borbenu obuku i Centra za borbene simulacije KOiD.

Gostima je dobrodošlicu poželio komandant CBO major Goran Maksimović zajedno sa načelnikom štaba CBS pukovnikom Zdravkom Kljaićem. Za goste je pripremljen informativni brifing oba centra, kao i prezentacija mogućnosti glavnog poligona obuke. Pored mogućnosti JCATS sistema, delegacija OS R. Grčke je iskazala interes za mjesto i ulogu centara u obuci, trenutnom nivou obučenosti, te budućim aktivnostima centara.

Nakon brifinga, delegacija OS R. Grčke je prisustvovala planiranim aktivnostima Dana za uvažene goste vježbe “DINAMIČAN ODGOVOR 15-5”, koji se realizuje poligonu “Manjača”. 

Info- KOiD