Komanda za obuku i doktrinu

Početak naprednog kursa turskog jezika

2.10.2015

U Odjeljenju stranih jezika Centra za profesionalni razvoj KOiD u Rajlovcu 28. septembra 2015. godine počeo je napredni kurs turskog jezika. Realizacija kursa planirana je u vremenskom periodu od 28. septembra do 18. decembra 2015. godine. Na kurs je upućeno sedam polaznika pripadnika OS BiH.

Uvodnim riječima polaznicima kursa obratio se major Vahid Podžić, voditelj kursa turskog jezika koji je prisutne upoznao sa predstojećim aktivnostima na kursu te im poželio ugodan boravak na kursu.

Polaznicima su se obratili i pukovnik Haris Gazić, načelnik Odjeljenja stranih jezika, kao i major Ismet Rizvo u ime Komande obuke i doktrine koji su polaznicima zaželjeli dobrodošlicu i uspješan završetak kursa te istakli važnost učenja turskog jezika u Oružanim snagama BiH.

Nastavu na kursu izvodit će instruktori iz sastava OSJ CPR a prema godišnjem planu obuke Komande obuke i doktrine.

info-KOiD