Komanda za obuku i doktrinu

Ceremonija svečanog otvorenja Kursa za komandira četa i Kursa za instruktore

2.10.2015

U Centru za profesionalni razvoj u Travniku 28. septembra 2015. godine upriličena je svečana ceremonija početka Kursa za komandire četa u trajanju od devet sedmica.

Prisutnima se obratio komandant Centra za profesionalni razvoj pukovnik Mirsad Stabančić koji je zaželio sretan početak kursa te naglasio da je ovo novi projekt i prva klasa te da se od svakog polaznika očekuje maksimalno profesionalan odnos kao i izvršenje svakog zadatka koji se postavi pred polaznike. Uz pukovnika Stabančića, otvorenju kursa prisustvovali su načelnik odjeljenja vojnih kurseva pukovnik Hazrudin Hasagić, te ispred KOiD major Goran Arambašić. 

Svečanom ceremonijom upriličeno je i otvorenje “Općeg kursa za instruktore OS BiH“- klasa 15-I. Kurs će trajati četiri sedmice, a realizovati će se kroz dva MODULA.

Misija kursa je obučiti trenutno dodijeljene i buduće instruktore da mogu samostalno obavljati postavljene zadatke u procesu nastave i prenošenju znanja na polaznike.

Info- KOiD