Komanda za obuku i doktrinu

Završna koordinacijska konferencija (FCC) za vježbu „JESEN 15-2” sa brZS i PZO

2.10.2015

Na lokaciji kasarne "Mika Bosnić" Manjača, 29.09.2015. godine, realizovana je Završna koordinacijska konferencija (FCC) za Kompjuterski podržanu vježbu (CAX) sa brZS i PZO.

Konferenciji je prisustvovao ključni personal ZŠ OS BiH major Jasenko Jovanović, OK OS BiH major Senad Kruško, brZS i PZO načelnik štaba brigadir Jasmin Katica sa saradnicima, KOiD OS BiH major Zoran Kačavenda i 7. blp major Nijaz Smajlović. Učesnici konferencije su u radnim grupama za izradu EXCON i EXPLAN-a definisali instrukcije za vježbu kao i razvoj scenarija vježbe, MEL/MIL liste i ANEX-e po štabnim funkcijama. Definisani su svi ključni zahtjevi učesnika sa ciljem osiguranja uslova spremnosti izvšenja CAX Komanda brigade na JCATS sistemu CBS/KOiD, te je zaključeno da su stvoreni svi neophodni uslovi za realizaciju vježbe „JESEN 15-2“ sa brZS i PZO. Vrijeme realizacije obuke vođa za vježbu je 26.10.2015. do 30.10.2015. godine, dok je vrijeme realizacije vježbe „JESEN 15-2“ od 02.11.2015. do 06.11.2015. godine.

Info- KOiD