Komanda logistike

Predstavnici članica Američko-Jadranske povelje boravili u Doboju

30.6.2011

Komandu logistike Oružanih snaga BiH u Doboju, posjetili su 28. juna 2011. godine učesnici sastanka načelnika uprave za logistiku (J/G4) Oružanih snaga zemalja članica inicijative Američko-Jadranske povelje.

Komandu logistike Oružanih snaga BiH u Doboju, posjetili su 28. juna 2011. godine učesnici sastanka načelnika uprave za logistiku (J/G4) Oružanih snaga zemalja članica inicijative Američko-Jadranske povelje. Delegaciju su sačinjavali predstavnici Albanije, Crne Gore, Hrvatske, Makedonije, Srbije i USEUCOM-a, a domaćin sastanka ispred Zajedničkog štaba OS BiH bio je brigadir Miodrag Davidović.

Ispred Komande logistike goste je primio komandant KL, brigadir Fahrudin Agić, koji je kroz informativni brifing upoznao goste sa aktivnostima njenih pripadnika, zadacima i infrastrukturom Komande za logistiku i potčinjenih jedinica.

U okviru posjete delegacija je obišla i radionicu za uništenje minsko-eksplozivnih sredstava na lokaciji kasarne "3. maj" u Doboju, gdje su, takođe kroz informativni brifing i prezentaciju, upoznati sa načinom delaboracije i uništavanja minsko-eksplozivnih sredstava.