Komanda logistike

Podrška učesnicima „Marša mira 2011“

11.7.2011

5. bataljon logističke podrške, i ove godine, participirao je sa jedinicom jačine jednog voda u sastavu jedinice 1.pb/5.pbr OSBiH tokom pružanja podrške učesnicima „Marša mira - 2011“ koji se organizuje od 07. do 10. jula 2011. godine u sklopu programa obilježavanja godišnjice genocida nad Bošnjacima „Sigurnosne zone UN-a“.

5. bataljon logističke podrške, i ove godine, participirao je sa jedinicom jačine jednog voda u sastavu jedinice 1.pb/5.pbr OSBiH tokom pružanja podrške učesnicima „Marša mira - 2011“ koji se organizuje od 07. do 10. jula 2011. godine u sklopu programa obilježavanja godišnjice genocida nad Bošnjacima „Sigurnosne zone UN-a“.

Tokom 4 dana boravka na terenu vod logističke podrške imao je niz aktivnosti, počev od transporta ljudstva, šatora, ćebadi, opreme učesnika marša, te drugog MTS-a, osvjetljavanja i uspostavljanja infrastrukture logorskih prostorija na 4 lokacije: Nezuk, Kamenica, Mravinjci i Potočari. Mehaničarske ekipe na licu mjesta otklanjale su sve kvarove, a nerijetko i na vozilima civilnih institucija.

Iako je dizanje logora, transport i postavljanje logorske prostorije na novoj lokaciji za oko 4000 lica u prosjeku trajalo ne duže od 4 sata, pripadnici 1.pbl pokazali su veliku vještinu i ozbiljnost u radu, tako da su povrede bile rijetkost, poneki žulj, ogrebotina ili manja ubodna rana.

Dehidracijа, i pored iscrpljujećeg rada na visokim temperaturama, nije bilo. Sanitetska ekipa 5.bLP-a zabilježila je oko 70 intervencija od čega su dvije trećine bile namijenjene civilnoj populaciji, najčešće onim najmlađim koji su odvažno krenuli u ovaj izazov.