Komanda logistike

Posjeta Komandanta NATO štaba Sarajevo lokaciji OS BiH "3.maj" Bare

18.8.2011

Komandant NATO štaba u Sarajevu general Huffman je 18.08.2011.godine posjetio lokaciju OS BiH "3.maj" Bare - Doboj.

Komandant NATO štaba u Sarajevu general Huffman je 18.08.2011.godine posjetio lokaciju OS BiH "3.maj" Bare - Doboj.
Generala Huffmana primio je komandant KL brigadir Fahrudin Agić sa timom starješina iz KL i upravnik radionice za uništenje municije i minsko eksplozivnih sredstava, pukovnik Stevo Petrović.

Za generala Huffmana komandant KL brigadir Fahrudin Agić pripremio je kratak brifing i upoznao ga o misiji, organizacijsko-formacijskoj strukturi i aktivnostima KL, a Upravnik radionice o kapacitetima i načinom rada u radionci.
Po završetku brifinga izvršen je obilazak lokacije i sagledavanje praktičnog rada i načina uništenja municije i minsko-eksplozivnih sredstava.

Info: KL