Komanda logistike

Vojni veterani iz Danske boravili u Doboju

16.9.2011

Кasarnu OS BiH „Vojvoda Radomir Putnik“ u Doboju 15. 09. 2011. godine posjetili su članovi Udruženja danskih veterana, njih oko 40, sa članovima svojih porodica. Oni su boravili u Bosni i Hercegovini tokom devedesetih godina u sastavu danskog kontigenta mirovnih snaga i cilj njhove posjete bio je podsjećanje na aktivnosti njihove jedinice na ovim prostorima.

Кasarnu OS BiH „Vojvoda Radomir Putnik“ u Doboju 15. 09. 2011. godine posjetili su članovi Udruženja danskih veterana, njih oko 40, sa članovima svojih porodica.

Oni su boravili u Bosni i Hercegovini tokom devedesetih godina u sastavu danskog kontigenta mirovnih snaga i cilj njhove posjete bio je podsjećanje na aktivnosti njihove jedinice na ovim prostorima.

Domaćin susreta su bili pripadnici Komande logistike, a brigadir Goran Vuković je tokom brifinga goste upoznao sa misijom, organizacijsko-formacijskom strukturom i glavnim aktivnostima Komande logistike. Akcenat je bio na ulozi i značaju logističkih jedinica u okviru Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.

Info- Komanda za logistiku