4. Pješadijska brigada

Obilježen Dan podoficira u 4. pješadijskoj brigadi OS BiH: „Biti vojnik nije zvanje, biti vojnik je poziv”

8.10.2015

Dan podoficira u 4. pješadijskoj brigadi svečano je, po sedmi put, obilježen 07. i 08.10.2015. godine, u kasarni "Božan Šimović" Čapljina.

Ovoj ceremoniji prisustvovali su zamjenik komandanta OK OS BiH  za operacije brigadni general Mirsad Ahmić,  glavni narednik  ZŠ OS BiH Mario Bagarić, predstavnici Ambasade SAD-a, NATO-a, EUFOR-a i lokalni mediji.

U svojim obraćanjima, glavni narednik brigade Krunoslav Zelenika, komandant 4.pbr brigadni general Tomo Kolenda, zamjenik komandanta OK OS BiH brigadni general Mirsad Ahmić i glavni narednik Mario Bagarić, istaknuli su važnost podoficirskog kora.

Nakon obraćanja, Dan podoficira svečano je otvorio brigadni general Tomo Kolenda.

Takmičenje za Dan podoficira 4.pbr, provedeno je u dva dana. Prvi dan takmičenja je realiziran u ambijentu parka prirode Hutovo blato, a takmičenje je realizirano u: snazi, izdržljivosti, preciznosti, te timskom radu svih prijavljenih takmičara.

Staza za discipline, prvog dana takmičenja, bila je dužine 10 km koju su takmičari savladali neprekidnim kretanjem (trčanjem ili hodanjem, te veslanjem i savlađivanjem vodene prepreke pomoću konopa) primjenjujući opće vojne zadake, dok se na strelištu „Gorica“ realiziralo  gađanje iz zračne puške, puške M16 A1 i puškomitraljeza M60.

Drugi takmičarski dan, pored ceremonije svečanog otvaranja, realizirano je takmičenje ekipa, a ekipe  su bile sastavljene od dva (2) vojnika i dva (2) podoficira, po uzoru na pješadijske timove (fomacijske timove). Ekipe su prezentirale po jedan dio naoružanja i opreme u vremenu od četri minute.

Na sedmom  takmičenju podoficira 4.pbr učestvovali su pripadnici 1.pješadijskog bataljona, 2. pješadijskog bataljona, 3. pješadijskog bataljona, Artiljerijskog bataljona i Izviđačke čete.

Podršku u realizaciji dana podoficira, u dijelu savladavanja staze, pružila je Hercegovačka gorska služba spašavanja i općina Čapljina.

Nakon napornog takmičenja na 7. Danu podoficira 4.pbr, zasluženo prvo mjesto su podijelili pripadnici 1. i 3. pješadijskog bataljona.

Učešćem na takmičenju, pojedinac se postavio u poziciju gdje je morao svojim znanjem i spremnošću odgovoriti na zahtjevnu, ali provedivu takmičarsku stazu, prezentirati timski rad, te pokazati karakter vođe, vodeći desetinu u strojevim radnjama.

„Biti vojnik nije zvanje, biti vojnik je poziv”

Info 4.pbr

9 FOTO GALERIJA
Video - Immediate response 2021