4. Pješadijska brigada

Primopredaja dužnosti načelnika štaba 4. pbr

16.10.2015

Primopredaja dužnosti načelnika štaba 4. pješadijske brigade izvršena je u kasarni „Božan Šimović“ u Čapljini 15.10.2015. godine. Dužnost od dosadašnjeg načelnika štaba brigadira Nihada Klinca preuzeo je brigadir Senad Memić.

Putem informativnog brifinga pomoćnici načelnika štaba 4. pbr su upoznali novog načelnika štaba o trenutnim aktivnostima komande brigade, kao i težišnim zadacima koje stoje pred 4. pbr u narednom periodu.

Brigadir Klinac je, između ostalog, istakao da mu je bila čast biti dio 4. pbr od njenog osnivanja, te brigadira Memića ukratko informirao o rezultatima rada komande brigade. Ovu priliku je iskoristio i da se zahvali štabu komande brigade, sa kojim je zajedno prevazilazio sve poteškoće sa kojima su se susretali i ostvarivali zavidne rezultate na izvršavanju svojih misija veoma stručno i profesionalno, a brigadiru Memiću poželio daljnji uspjeh u radu.

U svom obraćanju general Kolenda se zahvalio brigadiru Klincu na izuzetno dobroj saradnji, naglasivši da je brigadir Klinac od formiranja brigade bio njen pripadnik, prvo kao komadant bataljona, a kasnije načelnik štaba brigade. Osvrnuo se na postignuća ove jedinice uz prateće izazove na različitim poljima koje je postigla brigada, a posebno u procesu formiranja deklarisane čete, priprema jedinica za mirovne misije, unapređenju obuke, te mu je poželio ličnu i porodičnu sreću, a novopostavljenom načelniku štaba zaželio uspješan rad u ovoj brigadi, cijeneći ga kao veoma dobro osposobljenog starješinu.

Brigadir Memić se u svom obraćanju zahvalio brigadiru Klincu, poželivši mu puno sreće u daljem životu i istakao da će i dalje nastojati uspješno voditi štab brigade.

Info-4.pbr

Video - Immediate response 2021