4. Pješadijska brigada

Realizovan zajednički projekat Tima za civilno vojnu podršku Američke ambasade i OS BiH u Osnovnoj školi „Suljo Čilić” Jablanica

28.10.2015

Tim za civilno vojnu podršku (CIMIC) Ambasade SAD-a u Sarajevu i pripadnici OS BiH, su 23.10.2015. godine uz podršku lokalnog Doma zdravlja, vatrogasne jedinice i policije realizovali obuku nastavničkog kadra Osnovne škole „Suljo Čilić” u Jablanici.

Obuka je realizovana teoretski i praktično na temu „Pružanje prve pomoći djeci školskog uzrasta”. 

U drugom dijelu realizovanog projekta u Jablanici, upriličen je zajednički taktičko-tehnički zbor u kojem su pripadnici 4.pbr/OS BiH, lokalne policije i lokalni vatrogasci izložili dio svojih sredstava i opreme. TT zbor je pobudio veliko zanimanje učenika jer je ovo bio prvi put da se susreću sa dijelom opreme sa kojom raspolažu pripadnici OS BiH.

Aktivnost u Osnovnoj školi pratili su lokalni mediji.

Na kraju aktivnosti ispred Osnovne škole „Suljo Čilić” Jablanica gospodin Edin Idrizović se u ime učenika i nastavnika škole zahvalio pripadnicima OS BiH i Timu za civlno vojnu podršku (CIMIC) Ambasade SAD-a u Sarajevu na organizaciji  projekta.

Info 4.pbr

7 FOTO GALERIJA
Video - Immediate response 2021