4. Pješadijska brigada

Inspekcija specificiranog područja od strane OS Slovačke Republike

11.5.2016

U skladu sa odredbama Sporazuma za izgradnju povjerenja i sigurnosti u Evropi - „Bečki dokument 2011“, 11.05.2016. godine, inspekcijski tim OS Slovačke Republike obišao je komandu i jedinice 4.pješadijske brigade.

Tim povodom, upriličen je informativni brifing na kome je inspekcijski tim upoznat sa trenutnim aktivnostima 4.pbr, kao i planovima za naredni period. U nastavku posjete gosti su upoznati o situaciji shodno predmetu inspekcije.

info-4pbr

Video - Immediate response 2021