4. Pješadijska brigada

Vježba vanjskog ocjenjivanja “Dinamičan odgovor 18-4”

24.5.2018

S ciljem ocjenjivanja uvježbanosti i osposobljenosti komande i jedinica 4. pješadijske brigade i drugih jedinica Operativne komande Oružanih snaga BiH, realizacijom bojevih gađanja na poligonu Manjača 21. maja 2018. godine završena je vježba “Dinamičan odgovor 18-4”.

Kroz sedmodnevne aktivnosti komanda i jedinice 4. pješadijske brigade uspješno su realizirali sve zadatke iz okvira procesa donošenja vojnih odluka, nakon čega se pristupilo realizaciji kompjutersko-vođenе vježbе na sistemu JCATS. Vježbe su pratili i ocenjivali  instruktori iz Centra za borbenu obuku Manjača.

Analizirajući vježbu, komandant 4. pješadijske brigade brigadir Zdravko Rezo kazao je: “Postignuti rezultati nisu mali. Zadovoljan sam sa stepenom zalaganja svih učesnika vježbe i ovim putem im se zahvaljujem. Vježba nam je dala smjernice za buduće planiranje aktivnosti iz okvira obuke komande i jedinica kako bi stepen osposobljenosti 4. pješadijske brigade podigli na viši nivo.”

Info- 4. pbr

6 FOTO GALERIJA
Postani pripadnik OS BiH