4. Pješadijska brigada

Posjeta komandanta EUFOR-a komandi 4. pbr

15.9.2021

Komandant EUFOR-a u Bosni i Hercegovini, generalmajor Alexander Platzer posjetio je 14. septembra 2021. godine komandu 4. pbr OS BiH u kasarni „Božan Šimović“ u Čapljini.

Komandant 4. pješadijske brigade, brigadir Zdravko Rezo zaželio je dobrodošlicu  i zahvalio generalu Platzeru na vremenu odvojenom za posjetu komandi 4. pbr. Tokom informativnog brifinga, brigadir Rezo je istakao značaj i potrebu saradnje između EUFOR-a i 4. pbr OS BiH, koja je do sada bila veoma uspješna i obostrano korisna. General Platzer je upoznat sa aktivnostima koje su komanda i jedinice 4. pbr realizovale u prethodnom periodu, kao i aktivnostima za naredni period. Poseban osvrt je dat na uspješnu realizaciju vježbe „KOMBINOVANI NAPOR-21“ (SEL-2), ocjenjivanja deklarisanih jedinica i pripreme za predstojeću vježbu „QUICK RESPONSE - 21“, koja će se realizovati od 26. - 30. septembra 2021. godine na lokacijama u nadležnosti 4. pbr u kojoj će učestvovati jedinice 4. pbr.

General major Alexander Platzer je pohvalio aktivnosti koje komanda i jedinice 4. pbr preduzimaju u borbi protiv koronavirusa, te naglasio da je profesionalnan odnos i zalaganje pripadnika 4. pbr u ovoj situaciji, kao i tokom svih vidova obuke i vježbi. General  Platzer je istekao da će EUFOR i dalje pružati podršku Oružanim snagama BiH na polju obuke, te drugim vidovima pomoći i saradnje.

Obzirom da je ovo bila redovna posjeta komandanta EUFOR-a komandi 4. pbr, brigadir Zdravko Rezo je iskoristio priliku da uvaženom gostu poželi sve najbolje u njegovom profesionalnom i ličnom životu i radu. Na kraju posjete je komandant 4. pbr brigadir Rezo i general major Platzer su obišli lokaciju kasarne „Božan Šimović“ Čapljina s akcentom obilaska vojne ambulante i realizacije aktivnosti „Dana podoficira 4. pbr“, u sklopu koje je prisustvovao izvođenju pokazne vježbe.

Info – 4.pbr

7 FOTO GALERIJA