5. Pješadijska brigada

Zamjenici ministra odbrane Suljagić i Jerinić posjetili i kasarnu „Vojvoda Stepa Stepanović“ u Bijeljini

10.11.2015

U sklopu obilaska jedinica i lokacija Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, zamjenici ministra odbrane BiH dr. Emir Suljagić i gospodin Boris Jerinić su 10.11.2015. godine posjetili Treći pješadijski bataljon Pete pješadijske brigade na lokaciji razmještaja u kasarni „Vojvoda Stepa Stepanović“ u Bijeljini.

U pratnji zamjenika ministra odbrane tokom posjete bili su i zamjenik komandanta Operativne komande OS BiH za resurse brigadni general Ivica Jerkić i komandant 5. pbr brigadni general Kenan Dautović.

Po prijemu raporta od strane komandanta 3/5. pbr majora Sretena Miloševića, zamjenicima ministra odbrane BiH prezentiran je informativni brifing o stanju u jedinicama, težišnim zadacima i aktivnostima koje jedinica realizira, funkcioniranju sistema komandovanja i nadzora, komunikacijskom infrastrukturom, kao i o planiranim aktivnostima i zadacima za naredni period.

Nakon informativnog brifinga izvršen je obilazak lokacije, gdje su se zamjenici ministra Suljagić i Jerinić upoznali sa sveukupnim uslovima života i rada na lokaciji i sigurnosti lokacije.

Info-5.pbr

7 FOTO GALERIJA