5. Pješadijska brigada

Godišnja analiza obuke Komande i jedinica 5. pbr OS BiH za 2015. godinu

17.11.2015

Analiza obuke Komande i jedinica 5. pbr OS BiH realizirana je 17.11.2015. godine na lokaciji kasarne i aerodroma „Dubrave“ Živinice. Ovoj aktivnosti pored najodgovornijih pripadnika brigade, komandanata štabova i komandira jedinica, prisustvovao je i Tim oficira Operativne komande OS BiH koji je predvodio brigadir Mirzet Lubenović.

Bila je ovo prilika da se, u skladu sa smjernicama komandanta brigade, sagledaju planirane i realizirane aktivnosti po obuci, kao i naknadno planirane aktivnosti. Težište analize obuke istaknuto je kroz prezentaciju brifinga komandira bataljona o obuci deklarisanih jedinica, realiziranju SEL-1 ocjenjivanja jedinica deklarisanih po OCC E&F konceptu, obuci sa MnBn EUFOR-a i realiziranju vježbe „OPREH LEVEL 2“, vježbi vanjskog ocjenjivanja „Dinamičan odgovor 15-5“, specijalističkoj obuci i drugim oblicima obučavanja.

Nakon brifinga komandira bataljona, uslijedila su izlaganja  pripadnika Komande brigade po pitanju individualne, institucionalne i kolektivne obuke, kao i načinu njihovog budžetiranja, kako bi se prevazišli logistički problemi koji, zajedno sa angažiranjem na drugim obavezama, predstavljaju glavne ometače obuke.

Brigadir Lubenović je na kraju analize istakao zadovoljstvo prezentiranim rezultatima obuke,  zahvalivši se na uspješno provedenoj obuci.

Analiza je okončana izlaganjem komandanta 5.pbr OS BiH brigadnog generala dr. Kenana Dautovića koji je putem iznešenih Smjernica za 2016. godinu najavio još intezivniju i sadržajniju obuku.  

Info-5.pbr