5. Pješadijska brigada

Glavna planska konferencija za Vježbu vanjskog ocjenjivanja „Dinamičan odgovor 16-5“

3.2.2016

Glavna planska konferencija (MPC) za vježbu vanjskog ocjenjivanja 5. pbr „Dinamičan odgovor 16-5“ realizirana je 02.02.2016. godine na lokaciji kasarne i zračne luke „Dubrave“ Živinice.
Nosilac realizacije konferencije, na kojoj je učestvovalo preko 70 starješina OS BiH, bila je Operativna komanda OS BiH, koju je predvodio brigadni general Mirsad Ahmić, zamjenik komandanta Operativne komande OS BiH za operacije. General Ahmić je otvorio konferenciju i u uvodnom obraćanju poželio dobrodošlicu svim učesnicima te istakao ciljeve i očekivane rezultate konferencije, kao i sam značaj ovakvog načina obučavanja pripadnika OS BiH. Pored generala Ahmića učesnicima konferencije obratili su se pukovnik Rade Simić ispred ZŠ OS BiH, brigadir Ilija Petrović ispred KOiD-a te brigadni general Kenan Dautović, komandant 5. pbr, koja je kao domaćin ove konferencije dala i najveći doprinos u pripremi i realizaciji iste. U nastavku rada konferencije formirane su radne grupe – sindikati, koje su razvile sve potrebne planove i instrukcije te ih prezentirale na kraju rada konferencije. Konferenciju je zatvorio brigadni general Mirsad Ahmić istakavši da su svi ciljevi konferencije ispunjeni, nakon čega je izdao smjernice za pripremu i realizaciju Finalne planske konferencije. Info – 5. pbr