5. Pješadijska brigada

Obuka nastavnika osnovnih škola u Tešnju, Usori i Doboj Istoku

4.2.2016

Pripadnici Artiljerijskog bataljona 5. pješadijske brigade Oružanih snaga Bosne i Hercegovine su u saradnji sa Timom za civilno-vojnu saradnju Ambasade SAD-a u BiH 03.02.2016. godine u Osnovnoj školi „Huso Hadžić“ u Tešnju realizovali zajednički projekat obuke nastavnika i tehničkog osoblja osnovnih škola iz Tešnja, Usore i Doboj Istoka u pružanju prve pomoći povređenima. Aktivnu ulogu u izvođenju praktičnog dijela obuke pružanja prve pomoći povređenima pored pripadnika OS BiH i Tima za CVP Ambasade SAD imali su i doktori bolnice iz Tešnja.

Osim obuke u pružanju prve pomoći pripadnici OS BiH, predstavnici policije, vatrogasaca, hitne pomoći i Crvenog krsta izvršili su prezentaciju dijela sredstava i opreme kao i mjesto i ulogu u sistemu sigurnosti, što je kod učenika izazvalo ogromno interesovanje.

Realizaciju ovog projekta inicirao je Tim za civilno-vojnu saradnju Ambasade SAD-a u BiH u saradnji sa OS BiH. Ciljna grupa ovog projekta su nastavnici i tehničko osoblje škola, koji trebaju da prvi reaguju u slučaju nesreća, do dolaska jedinica specijalizovnih za pružanje pomoći, čime će se povećati sigurnost učenika u školama.

Info – 5. pbr

2 FOTO GALERIJA