5. Pješadijska brigada

Seminar “Pomoć civilnim strukturama u slučaju hemijskih incidenata”

28.7.2016

Na lokaciji kasarne i zračne luke “Dubrave” Živinice u periodu od 26. do 28. jula 2016. godine uspješno je realiziran Seminar iz oblasti „Pomoć civilnim strukturama u slučaju hemijskih incidenata“, koji je planiran i realiziran od strane MO BiH i Ambasade SAD-a u BiH.

Na seminaru su pored pripadnika ABHO čete i EOD Tima brTP kao nosilaca, učestvovali i predstavnici Nacionalne garde SAD države Ilinois. Seminaru su prisustvovali i predstavnici civilnih struktura sa područja Tuzlanskog kantona (Civilne zaštite, MUP-a, vatrogasnih jedinica, crvenog križa i domova zdravlja). 

Na trodnevnom seminaru su raspravljena teoreska pitanja iz oblasti hemijskih incidenata, te predstavljene praktične radnje i sposobnosti korištenja raspoloživih ABHO sredstava OS BiH. S druge strane, predstavnici Nacionalne garde države Ilinois su prezentirali svoja iskustva iz navedene oblasti, dok su predstavnici civilnih struktura imali priliku doći do spoznaje o mogućnostima pomoći od strane OS BiH.

Seminar je okončan zadovoljstvom svih učesnika, uz zaključak da ovakve i slične događaje treba i u narednom periodu planirati i realizirati.

info-5.pbr