5. Pješadijska brigada

Posjeta delegacije komande 7. pbr OS R. Austrije komandi 5. pbr OS BiH

19.10.2016

Komandant 5. pješadijske brigade oružanih snaga Bosne i Hercegovine brigadni general dr. Kenan Dautović primio je u trodnevnu posjetu delegaciju 7. pješadijske brigade oružanih snaga Republike Austrije, predvođenu komandantom brigade, brigadnim generalom Jürgenom Wӧrgӧtterom.

Posjeta se realizuje u skladu sa Planom bileteralne odbrambene saradnje MO BiH sa MO Republike Austrije za 2016. godinu a za cilj ima upoznavanje starješina komandi brigada, razmjenu iskustava pvenstveno u pomoći civilnom stanovništvu u slučaju elementarnih nepogoda, kao i planiranje buduće saradnje.

Treba napomenuti da je ovo uzvratna posjeta, jer je delegacija Komande 5.pbr OS BiH u prvoj polovini mjeseca maja 2015. godine boravila u posjeti 7. pbr OS R. Austrije. Dio pripadnika 7. pbr OS R. Austrije u snagama EUFOR-a rame uz rame sa jedinicama 5.pbr aktivno je učestvovao u misiji pružanja pomoći ugroženom stanovništvu BiH tokom katastrofalnih poplava 2014. godine.

Nakon informativnog brifinga i štabnih razgovora pripadnika komandi brigada, zaključeno je da se međusobna saradnja nastavi i u narednom periodu. Tokom realizacije ove posjete planiran je niz aktivnosti među kojima je i obilazak kulturnih i historijskih znamenitosti na području Tuzlanskog kantona i Grada Bijeljine.

Info: 5.pbr