5. Pješadijska brigada

Realizirana Inicijalna Planska konferencija (IPC) za vježbu vanjskog ocjenjivanja “Dinamičan odgovor 17-5”

28.12.2016

Na lokaciji Kasarne i zračne luke “Dubrave” Živinice, dana 28.12.2016. godine održana je Inicijalna planska konferencija za vježbu vanjskog ocjenjivanja „Dinamičan odgovor 17-5“.

Vježba vanjskog ocjenjivanja„Dinamičan odgovor 17-5“, će se realizirati u maju 2017. godine, a  nosilac je 5. pješadijska brigada sa pridodatim elementima borbene i logističke podrške drugih jedinica OS BiH.

 

Cilj konferencije  je razvijanje inicijalnog plana vježbe (EXPLAN) i utvrđivanje zadataka u pripremi vježbe, koji je u potpunosti ispunjen.

 

Konferenciju je otvorio brigadni general Mirsad Ahmić zamjenik komandanta OK za operacije i obuku OS BiH, dajući osnovne smjernice za planiranje vježbe, uz naglašavanje značaja daljeg razvoja operativnih sposobnosti jedinica OK OS BiH.

 

Komandant 5. pbr, brigadni general Kenan Dautović naglasio je važnost realiziranja vježbe „Dinamičan odgovor 17-5“ i iznio prijedloge kako i na koji način unaprijediti vježbu.

 

Vježba „Dinamičan odgovor 17-5“ ima za cilj provjeru i unapređenje sposobnosti komandi 5. pbr i komandi bataljona 5. pbr.

 

info-5.pbr