5. Pješadijska brigada

Realizovana Glavna planska konferencija za Vježbu vanjskog ocjenjivanja „Dinamičan odgovor 17-5“

15.2.2017

Na lokaciji kasarne i zračne luke „Dubrave“ Živinice dana 14.02.2017. godine realizirana je Glavna planska konferencija za vježbu vanjskog ocjenjivanja 5.pbr OS BiH „Dinamičan odgovor 17-5“. Domaćin konferencije, na kojoj je učestvovalo preko 70 starješina OS BiH, bila je Komanda 5.pbr OS BiH.

U uvodnom obraćanju, brigadni general Kenan Dautović je istakao ciljeve i očekivane rezultate konferencije, kao i sam značaj ovakvog načina obučavanja pripadnika OS BiH. Pored generala Dautovića, učesnicima konferencije obratili su se: ispred ZŠ OS BiH major Pero Prce, a ispred KOiD brigadir Mirsad Sabančić. Na konferenciji je izvršena analiza realiziranih zadataka koje su proizašle iz Inicijalne planske konferencije.

U nastavku rada konferencije, formirane su radne grupe, koje su razvile sve potrebne planove i instrukcije, te ih prezentirale na kraju rada konferencije.

Konferenciju je zatvorio brigadni general Mirsad Ahmić zamjenik Komandanta OK OS BiH za operacije i obuku, istakavši da su svi ciljevi konferencije ispunjeni, nakon čega je izdao zadaće i smjernice za pripremu i realiziranje Finalne planske konferencije.

info-5pbr