5. Pješadijska brigada

Zajednička vojna obuka pripadnika 5.pbr OS BiH i EUFOR-a

2.10.2017

Na lokaciji Kasarna i zračna luka „Dubrave“ Živinice u periodu od 25. do 28.09.2017. godine, realizirana je zajednička vojna obuka pripadnika 2. i 3. pješačkog bataljona 5. pješadijske brigade OS BiH i pripadnika mađarskog kontigenta EUFOR-a. Zajednička vojna obuka je realizirana na teme iz „Operacija podrške miru“.

Cilj zajedničke vojne obuke je da jedinice 5.pbr OS BiH kroz angažiranje u višenacionalnom okruženju podignu nivo obučenosti i interoperabilnosti jedinica kroz provođenje taktika, tehnika i procedura u operacijama podrške miru.

 

Komandant EUFOR-a generalmajor Anton Waldner sa saradnicima, dana 28. septembra 2017. godine, posjetio je Komandu 5. pješadijske brigade OS BiH gdje ga je dočekao komandant 5.pbr brigadni general Kenan Dautović.

 

Kroz informativni brifing general Waldner upoznat je sa misijom, organizacijsko-formacijskom strukturom, razmještajem jedinica, aktivnostima koje realizuje brigada kao i o kapacitetima i sposobnostima za izvršenje postavljenih zadataka. Nakon informativnog brifinga generali su propratili dio zajedničke vojne obuke.

info-5.pbr