5. Pješadijska brigada

Predstavnici Grada Gradačca u posjeti 5.pbr

9.12.2021

Komandant 5. pješadijske brigade OS BiH brigadir Emir Kliko, primio je 9. decembra 2021. godine predstavnike civilnih struktura vlasti i policijskih struktura Grada Gradačca, povodom dana OS BiH.

U ime Gradonačelnika Grada Gradačac, delegaciju je predvodio šef službe CZ Gradačac Isam Sendić.

Tokom prijema razgovaralo je se o realizovanoj obuci Izviđačkih jedinica 5.pbr na LPO “Vidara” Gradačac na kojoj su u realizaciji situacijske vježbe “Pomoć civilnim strukturama vlasti u slučaju prirodnih nesreća - poplava” učešće uzele civilne i policijske strukture Grada Gradačac.

Predstavnici civilnih struktura su iskazali zadovoljstvo sa ostvarenom saradnjom u realizaciji obuke u protekloj godini te izrazili želju da se saradnja nastavi i u narednoj godini.

Tokom posjete, delegacija je posjetila i muzej 2. pješadijskog (rendžerskog) puka OS BiH. Komandant 5.pbr je uručio zahvalnice učesnicima civilnih struktura vlasti za ostvarenu saradnju u realizaciji obuke u protekloj godini.

Info-5.pbr