6. Pješadijska brigada

Specijalistička obuka XXVII generacije novoprimljenih vojnika u OS BiH

5.10.2022

U skladu sa Programom specijalističke obuke novoprimljenih vojnika u Oružane snage Bosne i Hercegovine, 3. oktobra 2022. godine, komanda i jedinice 6. pješadijske brigade su na lokacijama razmještaja jedinica primile XXVII generaciju novoprimljenih vojnika u OS BiH.

Nakon uspješno završene osnovne obuke u Centru za osnovnu obuku (COO) OS BiH u Pazariću 85 novoprimljenih vojnika stiglo je u jedinice 6. pješadijske brigade OS BiH. Poželivši im dobrodošlicu, timovi iz sastava 6.pbr, zaduženi za prihvat i specijalističku obuku, vojnike su upoznali sa strukturom i razmještajem komande i jedinica 6. pbr te planom obuke za naredni period.

Cilj specijalističke obuke jeste, da novoprimljeni vojnici unaprijede nivo osposobljenosti za potpuno obavaljanje zadataka u okviru dužnosti na koju su raspoređeni u jedinicama OS BiH. Obzirom da se specijalistička obuka organizira po rodovima i službama te u svim jedinicama OS BiH, komanda 6.pbr će od 10.10.2022. do 28.10.2022. godine, kao nosilac obuke, organizirati i realizirati obuku novoprimljenih vojnika iz svih jedinica OS BiH, koji su raspoređeni na dužnosti; izviđača, snajperista i posluga na protivoklopnim sistemima POLK K9 111-FAGOT. 

Vojnici pomenute generacije raspoređeni u 6.pbr, a koji su postavljeni na dužnosti vojno-evidencione specijalnosti (VES-ti) „održavanje u borbi“ i „borbeno servisna podrška“, pravovremeno će biti upućeni na specijalističku obuku u jedinice koje su određene kao nosioci za ovaj vid obuke.

Pored teoretskog dijela obuke, u okviru praktične obuke biće realizirana bojeva gađanja iz pješadijskog naoružanja, čime se specijalistička obuka završava i vojnici upućuju na dužnosti u matične jedinice OS BiH, gdje slijedi njihov daljnji profesionalni razvoj i usavršavanje u karijeri.

Info - 6. pbr

5 FOTO GALERIJA