Operativna komanda

Počasna jedinica Oružanih snaga BiH

27.4.2009

Počasna jedinica Oružanih snaga BiH je najreprezentativniji ešalon Oružanih snaga BiH. Uvijek savršeno postrojeni, besprijekorno uredni, spremni i dobro obučeni, ogledalo su bosanskohercegovačkog vojnika.

Počasna jedinica Oružanih snaga BiH je najreprezentativniji ešalon Oružanih snaga BiH. Uvijek savršeno postrojeni, besprijekorno uredni, spremni i dobro obučeni, ogledalo su bosanskohercegovačkog vojnika. Počasnom jedinicom se odaju vojne počasti na svim značajnim državnim i vojnim manifestacijama i na najbolji način predstavljaju, kako Bosnu i Hercegovinu, tako i njene Oružane snage.
Počasna jedinica OS BiH zvanično je predstavljena članovima državnog Predsjedništva 26. novembra 2004. godine i bila je prva formirana jedinica novih OS BiH (iz sastava tadašnje Vojske FBiH i Vojske RS-a). Prezentacija je izvršena sa tri voda Počasne jedinice i dva voda Vojnog orkestra. U bazu SF OR-a “Butmir” 27. 10. 2004. godine, u organizaciji Oružanih snaga Velike Britanije, pozva na su 3 oficira i 9 podoficira s ciljem specijalističke obuke pripadnika Počasne jedinice.
Prvih dvadeset dana svog postojanja izvodila se intenzivna obuka u kampu Butmir, a koju je nadgledao glavni narednik еngleske vojske, koji u svojoj profesionalnoj praksi uvježbava Kraljičinu gardu еngleske vojske. Obuka je trajala do 26. 11. 2004. godine, kada je i zvanično izvršeno prvo predstavljanje Počasne jedinice OSBiH. Formiranjem bVP 2007. godine i Naredbom Ministra odbrane BiH od 11. 06. 2007. godine, započinje djelovanje Počasne jedinice u novoj organizacijsko-formacijskoj strukturi OS BiH, kao jedinica stalnog sastava u organizacijskom sa stavu Bataljona vojne policije u brTP. Cjelokupan sastav Počasne jedinice raspo re đen je na jednu lokaciju, gdje se kontinuirano vrši zajednička obuka, te svakodnevne aktivnosti propis ane dnevnim radnim vremenom.
Organizacijsko-formacijsku strukturu sad a šnje Počasne jedinice čini: komanda PJ, zastavna grupa i tri počasna voda. Prvi komandir Počasne jedinice bio je major Krajšumović Milorad, a ostali komandiri majori Dragan Marić, Fikret Bandić i Dragan Listeš. Novim ustrojem pukovnik Esad Paldum postavljen je na mjesto komandira ove jedinice. Kao profesionalan i odgovoran starješina, uspio je na najbolji način prenijeti svoja bogata iskustva na Počasnu jedinicu, kao reprezenta BiH i njenih Oružanih snaga. Oni su, zaista, ponos Bosne i Hercegovine. Počasnu jedinicu danas čine posebno odabrane starješine i vojnici sa najboljim psihofizičkim, moralnim, stručnim i drugim kvalitetima. Težište u obuci PJ daje se na: strojevoj izgrađenosti, kodeksu ponašanja i potpunoj psihofizičkoj spremnosti.
U budućnosti PJ izražava potrebu za: opremanjem svečanom uniformom posebno dizajniranog izgleda i oblika, opremanjem komandira PJ sa sabljom i tehničko "dotjerivanje" postojećih pušaka (obrada drvenih i metalnih dijelova).
Od osnivanja pa do danas, PJ je izvršavala misiju odavanja vojnih počasti najvišim državnim i vojnim predstavnicima drugih zemalja, a u koordinaciji sa drugima učestvovala je i u primopredaji vojnih baza, kao i na obilježavanju važnijih datuma i događaja državnog karaktera. Danas Počasnu jedinicu pored dobre organizacije karakteriziraju izuzetno dobri međuljudski odnosi. Kolektivni duh i zajednički rad su na vrlo visokom nivou. Ova jedinica do sada je primila niz čestitki i pohvala za dosadašnji rad i doprinos jačanju OS BiH, kao i promoviranju države Bosne i Hercegovine.

Ured za odnose s javnošću
Kontakt tel: 033/286-680, fax 033/286-685
e-mail: info@mod.gov.ba