Brigada taktičke podrške

Primopredaja doniranih inžinjerijskih mašina na lokaciji kasarne “Rajlovac OS BIH”

15.7.2011

Ceremonija svečane primopredaje inžinjerijskih mašina doniranih od strane Vlade NR Kina za potrebe Oružanih snaga BiH održana je 15.07.2011. u kasarni „Rajlovac OS BiH“. Ceremoniji su prisustvovali Nj. E. Ambasador NR Kina i Ministar odbrane BiH Selmo Cikotić sa saradnicima, te general pukovnik Miladin Milojčić sa najvišim vojnim dužnosnicima.

Ceremonija svečane primopredaje inžinjerijskih mašina doniranih od strane Vlade NR Kina za potrebe Oružanih snaga BiH održana je 15.07.2011. u kasarni „Rajlovac OS BiH“. Ceremoniji su prisustvovali Nj. E. Ambasador NR Kina i Ministar odbrane BiH Selmo Cikotić sa saradnicima, te general pukovnik Miladin Milojčić sa najvišim vojnim dužnosnicima.
Inžinjerijski bataljon Brigade taktičke podrške OS BiH je jedinica OS BiH kojima su ova sredstva direktno namijenjena. Komandant Brigade taktičke podrške brigadir Esad Šejtanić naglasio je da ova značajna donacija ima svoju praktičnu i vrlo korisnu primjenu u Inžinjerijskom bataljonu kako u svakodnevnoj obuci za izvršenje borbenih zadataka tako i u aktivnostima pomoći civilnim institucijama, prvenstveno u infrastrukturnim radovima.

Pukovnik Dragoljub Čubrilović, komandant Inžinjerijskog bataljona, je izrazio zadovoljstvo donacijom te istakao korisnost materijalne podrške u izvršenju svakodnevnih zadataka u obuci inžinjerijskog bataljona za davanje borbene podrške. Ova donacija, posebno jer se radi o novim sredstvima, značajno povećava inžinjerijske kapacitete te pozitivno utiče na izvršenje planiranih zadataka i povećava opseg budućih planiranih zadataka.
Donirana inžinjerijska sredstva su:
• Kopač HG 822 LC 3 (3 komada)
• Kopač HG 804 LC 3 (3 komada)
• Hidraulična drobilica (2 komada)

info: Brigada taktičke podrške