Brigada zračnih snaga i protivzračne odbrane

Upotreba helikoptera iz sastava br ZS i PZO u podršci manifestacije „Marš mira 2013“, Srebrenica

15.7.2013

Brigada ZS i PZO je od 08.07. do 11.07.2013 godine, pružila aktivnu podršku manifestaciji „Marš mira 2013“, Srebrenica.

Podrška manifestaciji je izvršena kroz medicinsko osiguranje helikopterom UH-1H iz sastava 2.HS br ZS i PZO, a u sklopu koje je izvršen jedan MEDEVAC let dana 09.07.2013. godine, kada je prevezena jedna osoba sa pratiocem iz Kamenice u bolnicu Tuzla. Podrška manifestaciji je provedena i kroz prevoženje članova Predsjedništva BiH sa pratnjom na relaciji Bratunac – Rajlovac helikopterom Mi-8MTV iz sastava 2.HS br ZS i PZO. Ovi zadaci su izvršeni na osnovu naredbi nadređenih nivoa, a u skladu sa listom osnovnih zadataka misije brigade ZS i PZO.

info: br ZS i PZO