Brigada zračnih snaga i protivzračne odbrane

Nastupna posjeta generala Christopher J. Petty-ja, komandanta NATO štaba u BiH, brigadi ZS i PZO

18.7.2014

General Christopher J. Petty, komandant NATO štaba u BiH, sa saradnicima, je 17.07.2014. godine posjetio komandu brigade ZS i PZO.

Tom prilikom održan je informativni brifing kroz koji su se uvaženi gosti upoznali sa organizacijsko-formacijskom strukturom, misijom i aktivnostima brigade ZS i PZO.

Info - brZS