Brigada zračnih snaga i protivzračne odbrane

Uručivanje nagrada pripadnicima 2. helikopterskog skvadrona (HS)

2.10.2014

Dodjela pismenih pohvala za iskazanu hrabrost i profesionalizam pripadnicima 2. helikopterskog skvadrona realizovana je 30.09.2014. godine.

Pripadnici 2. helikopterskog skvadrona ispoljili su izuzetnu hrabrost u pomoći civilnom stanovništvu u spašavanju ljudskih života i materijalno tehničkih sredstava, profesionalnog izvršavanja zadataka i obaveza, te ispoljavanja visokog stepena stručnosti i odgovornosti tokom katastrofalne elementarne nepogode-poplave koja je zadesila našu zemlju tokom mjeseca maja 2014.godine, vježbe „Zajednički napor 14“ i zadacima po „OPLAN 12“.

Pismenu pohvalu, iz nadležnosti komandanta Operativne komande OS BiH general majora Dragana Vukovića pripadnicima i potčinjenim jedinicama nivoa bataljon/skvadron br ZS i PZO koji su učestvovali u spašavanju od poplava, dobio je 2. helikopterski skvadron, a na prijedlog nadležnih starješina pojedinačne nagrede iz iste nadležnosti dobili su­:

-          maj. Brakić Stjepan

-          kap. Pilavdžić Miralem

-          por. Babić Mirzad

-          zIk. Šegalo Damir

-          zast. Barimac Esad

-          svIk. Huseinagić Dževad

-          svIk. Alihodžić Semir

-          svIk. Radovanović Miroslav

-          svod. Selimspahić Hilmo

-          svod. Jamaković Moamer

Pohvale iz nadležnosti komandanta Br ZS i PZO OS BiH brigadira Zorana Dunovića dobili su:

-          vod. Biber Sakib

-          kpl. Zornić Admir

-          voj. Forcan Sara

Pohvaljenim pripadnicima 2. helikopterskog skvadrona pohvale su uručene od strane komandanta 2. helikopterskog skvadrona pukovnika Muhameda Hasanovića. Pohvaljene starješine su iskazale zadovoljstvo, ali i skromnost istakavši, da pohvale pripadaju čitavom skvadronu i da je 2. helikopterski skvadron i ove zadatke, kao i mnogo puta do sada, izvršio sigurno i profesionalno.

Info- brZSiPZO