Brigada zračnih snaga i protivzračne odbrane

Angažovanje 2. Helikopterskog skvadrona u podršci obilježavanja 20. godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice

14.7.2015

Drugi Helikopterski skvadron brZS i PZO bio je aktivno angažovan u podršci obilježavanja 20. godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice.

Angažman 2. Helikopterskog skvadrona pored redovnih zadataka, MEDEVAC dežurstvo radi eventualne medicinske evakuacije povrijeeđenih i iznemoglih učesnika „Marš mira 2015“ i prevoza VIP osoba na komemoraciju i ukop žrtava, uključivao je i cjelokupnu organizaciju zračnog prostora, upravljanje zračnim prostorom i podršku zrakoplovnim operacijama u rezervisanoj zoni Srebrenica. Drugi Helikopteski skvadron je (zajedno sa bLP) osigurao dovoljan broj kontrolora letenja, maršalera kao i tehničkih inspektora na lokacijama stadiona Bratunac i Guber Srebrenica za podršku ovih aktivnosti i isti su bili upućeni u petak 10.07.2015. godine na navedene lokacije da bi se izvršila adekvatna priprema terena. Pripadnici 2. HS i bLP brZS i PZO koji su bili angažovani na ovoj aktivnosti su pokazali visok stepen stručnosti, osposobljenosti i profesionalizma tokom same organizacije, kontrole zračnog prostora, zrakoplovne podrške zrakoplovnih operacija na obe lokacije unutar rezervisane zone Srebrenica. Koliko je sam zadatak bio složen i koliko dobro je isti izvršen govori podatak o 50 slijetanja i 50 polijetanja helikoptera, među kojim su neki helikopteri zbog svojih karakteristika iziskivali posebne mjere sigurnosti i pripreme za prihvat na već određene prostorije. Upravljanje zračnim prostorom unutar rezervisane zone Srebrenica, povodom obilježavanja 20. godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice, je bio jedan veliki izazov na koji su pripadnici 2.HS i bLP brZS i PZO odgovorili na stručan i odgovoran način, bez primjedbe od organizatora kao i samih učesnika u letenju. Ovim su još jednom pokazali profesionalizam i spremnost da odgovore povjerenom zadatku.

Info- brZS i PZO