Brigada zračnih snaga i protivzračne odbrane

Helikopter OS BiH angažiran na gašenju požara u rejonu Turije u općini Konjic

12.11.2015

Nakon što je jučer uspješno ugašen požar na lokalitetu Bijele, danas u 15,20 sati Oružane snage BiH su ponovo, u skladu sa procedurama i na zahtjev Službe civilne zaštite općine Konjic, angažirale jedan helikopter Mi8-MTV iz sastava 2. helikopterskog skvadrona Brigade zračnih snaga i protivzračne odbrane, radi gašenja požara u rejonu Turije, općina Konjic.

S obzirom da je lokalitet požara nepristupačan i šumovit, te da postoji opasnost od širenja i zahvatanja većih površina, angažiran je helikopter OS BiH.

Nakon helikopterske akcije u trajanju od 1 satа i 30 minuta i nakon što je izbačeno 20 tona vode, požar je uspješno ugašen.

Helikopterski tim Mi8-MTV iz sastava 2. helikopterskog skvadrona OS BiH je proteklih dana uspješno ugasio požar na planini Treskavici, lokalitetu Rujišta, općina Mostar, te na lokalitetu Bijele, općina Konjic.