Brigada zračnih snaga i protivzračne odbrane

Izvođenje obuke „Priprema i izvršenje letačkih zadataka“

20.11.2015

U skladu sa Individualnim partnerskim programom (IPP) za 2015. godinu između Bosne i Hercegovine i NATO, kojim je planirano da OS BiH budu domaćin NATO mobilnog tima za obuku, u organizaciji predstavnika AIR COM Ramstein organizovana je dvodnevna radionica na temu „Priprema i izvršenje letačkih zadataka“ (oznaka ACO 3815.1), koja je realizovana u periodu od 17-18.11.2015.godine, u kasarni Rajlovac.

Obuci je prisustvovalo 19 pripadnika OS BiH. Obuku je svečano otvorio načelnik Štaba Br ZS i PZO brigadir Jasmin Katica. Mobilni tim (MT) NATO AIR COM Ramstein sačinjavali su instruktori Francuskih i Hrvatskih oružanih snaga.

Na seminaru su prezentirane teme vezane za organizaciju NATO-a, zračnih snaga NATO-a, sistem planiranja i izvođenja zrakoplovnih operacija, a poseban akcenat seminara je bio na uputsvu ATP49G. Prezentirani materijal je omogućio pripadnicima OS BiH da se upoznaju sa mjestom i ulogom transportnih helikoptera u eventualnim misijama zrakoplovstva OS BiH u NATO mirovnim operacijama.

Na kraju obuke polaznicima se obratio načelnik štaba Br ZS i PZO i čestitao im uspješan završetak obuke. Instruktori MT su izrazili zadovoljstvo dosadašnjim tokom ove vrste obuke, uz želju da se saradnja nastavi i u narednom periodu.

info- brZSiPZO