Brigada zračnih snaga i protivzračne odbrane

„MS WINDOWS SERVER 2008 R2 - Obuka za administratore

17.3.2016

Obuka za administratore “MS Windows server 2008R2”, koju je pohađalo 27 pripadnika OS BiH, završena je 11.03.2016. godine na lokaciji kasarne “Kozara” Banja Luka. Obuka u trajanju 15 radnih dana, izvedena je u 90 nastavnih časova, a svečanom završetku obuke prisustvovali su v.d. komandanta brigade ZSiPZO brigadir Rašeta Branko i Načelnik odjeljenja za KIS OK OS BiH brigadir Žarkušić Dinko.

Cilj obuke je bio da u prvoj fazi obuke svi polaznici usvoje teorijska znanja i praktične vještine neophodne za samostalno i pravilno administriranje MS Windows Server 2008R2, te da se u drugoj fazi obuke izvrši podešavanje svih servera u lancu OK OS BiH u skladu sa Tehničkim rješenjem propisanim Odlukom MO BiH.     

Organizator obuke je bila OK OS BiH, a pripremu i realizaciju obuke izvršila je brigada ZSiPZO sa instruktorima iz svog sastava: pukovnik Karasuljić Enver iz Komande br ZSiPZO – direktor kursa, kapetan Marčeta Žarko iz Komande br ZSiPZO – koordinator kursa i svIk Petrović Dražen, čv/bLP/br ZSiPZO – administrator kursa.

info.br ZSiPZO