Brigada zračnih snaga i protivzračne odbrane

Posjeta pilota i tehničara OS BiH Centru za obuku pilota Armije R. Makedonije u Skoplju

15.5.2016

Na osnovu bilateralne saradnje između MO Makedonije i MO BiH, piloti i letači tehničari na helikopterima iz porodice Mi-8 iz sastava OS BiH posjetili su Centar za obuku pilota Armije R. Makedonije u Skoplju u periodu 09.05. do 13.05.2016. godine.

U okviru predmetne posjete, organizirana je obuka na simulatoru letenja Mi-17 koji posjeduje Armija R. Makedonije u sklopu Centra za obuku pilota prema planu domaćina. Obuka se odnosila na uvježbavanje postupaka posada u slučajevima vanrednih događaja i procedura instrumentalnog slijetanja.

Centar za obuku pilota Armije R. Makedonije u potpunosti je osposobljen i moderano opremljen svim potrebnim uređajima i zrakoplovima za obuku pilota od početnog nivoa do vođe grupe zrakoplova u svim vremenskim uslovima u periodu od 18 mjeseci. Kandidati početnici trebaju imati završen civilni fakultet, a zdravstveni pregled i selektivno letenje vrši predmetni centar.


Ovaj kompleks posjeduje i vrlo moderan simulator letenja za helikopter Mi-24, koji je opremljen za osnovnu, ali i borbenu obuku.

Obuka na simulatoru smanjuje troškove obuke pilota i tehničara i doprinosi povećanju sigurnosti letenja i visoke obučenosti posada, te je u tom smislu, uz adekvatnu praktičnu obuku, garant kvalitetne realizacije letačkih zadataka.

Info-Br. ZS i PZO