Brigada zračnih snaga i protivzračne odbrane

Realizacija praktične nastave za učenike Srednje škole metalskih zanimanja

23.10.2019

Pored redovnih zadataka koji uključuju fazne preglede na helikopterima UH-1H i periodični pregled na helikopteru Mi-8MTV, dana 17. oktobra 2019. godine, Bataljon letačke podrške je odgovorio na sve zahtjeve po pitanju ustupanja ljudstva i sopstvenih kapaciteta vezano za realizaciju civilno-vojne saradnje, a u cilju realizacije praktične nastave za učenike Srednje škole metalskih zanimanja iz Sarajeva koji se školuju za stručna zanimanja mašinski tehničar (zrakoplov i motor) i mašinski tehničar (opsluživanje zrakoplova).

Nosilac ove aktivnosti bila je zrakoplovno-tehnička četa (AVIM). Učenici su upoznati sa bezbjedonosnim procedurama u sklopu održavanja zrakoplova gdje je izvedena teorijska i praktična prezentacija. Teorijsku nastavu je realizovao pripadnik bLP-e OR8 Mirsad Džanko, a praktična nastava je izvedena u koordinaciji sa ostalim pripadnicima zrakoplovno-tehničke čete (tehnički inspektori po specijalnostima).

Bataljon letačke podrške je kroz organizaciju i provođenje teorijske i praktične nastave na helikopterima UH-1H i Mi8MTV pokazao sposobnost i spremnost za realizaciju civilno-vojne saradnje.

Ured za odnose s javnošću

Telefon: (033) 286-680, fax: (033) 286-685,

2 FOTO GALERIJA