Zajednicki stab OS BiH

Predstavnici Oružanih snaga BiH učestvovali u radu „Strateško vojno partnerske konferencije 2015“ održanoj u Gruziji

10.6.2015

Delegacija Oružanih snaga BiH koju je predvodio zamjenik načelnika Zajedničkog štaba OS BiH za resurse general major Senad Mašović sa saradnicima, pukovnikom Predragom Viskovićem i pukovnikom Edinom Fakom, učestvovala je na Strateškoj vojno partnerskoj konferenciji (SMPC) 2015. održanoj od 8. do 10. juna 2015. godine u Tbilisiju, Gruzija.

Učešće na ovogodišnjem događaju će omogućiti načelnicima odbrane zemalja članica NATO, kao i partnerskih zemalja, da iznesu svoja stajališta o strateškim pitanjima od zajedničkog interesa.

Sigurnosni izazovi u 21. vijeku postaju sve kompleksniji tako da je danas skoro nemoguće samostalno odgovoriti na sve sigurnosne prijetnje, stoga su jake veze NATO sa partnerima veoma bitne. Jačanje i dalje širenje partnerstava između NATO i partnerskih zemalja predstavljaju značajnu investiciju u budućnost kada je u pitanju borba protiv sigurnosnih izazova u 21. vijeku.

Pomaci u strateškom kontekstu NATO saveza prisiljavaju saveznike i partnere da nanovo sagledaju određene dogoročne pretpostavke po pitanju Europske sigurnosti, sa posebnim osvrtom na njenu cjelinu, slobodu i mir. U momentu kada se približava samit u Varšavi, pravo je vrijeme za preispitivanje načina i sredstava kako bi se dodatno izgradila i ojačala NATO partnerstva i saradnje kroz jednu sveobuhvatnu partnersku kampanju kao i individualne partnerske mape puta.

Pet tematskih područja koja se pojavljuju kao oblici saradnje za kojima postoji potreba među saveznicima i partnerima su sljedeći: inicijativa povezanih snaga (CFI), inicijativa partnerske interoperabilnosti (PII), izgradnja odbrambenih kapaciteta (DCB), obuka, uvježbavanje i ocjenjivanje (ETEE) te inovacije na polju odbrane koje će biti vodič za diskusije. Kada se sagledaju ova područja zajedno, primjetne su promjene NATO saveza usmjerene ka povećanju interoperabilnosti, poticanju partnerstava te pružanju prilike za obimnije vježbe i edukacije kao i inovacije u dugoročnom smislu.

SMPC je temeljni događaj u SACT u kojem su učešće osim načelnika odbrane zemalja članica NATO, uzeli i predstavnici zemalja Partnerstva za mir (PfP), Mediteranskog dijaloga (MD), Istanbulske inicijative za saradnju (ICI) i Partneri širom svijeta (PatG). Stvaranjem zajedničkog razumijevanja između širokog spektra partnera i članova Saveza, namjera SMPC je da olakša razmjenu ideja unutar transformacije tokom transatlantske zajednice.

info-ZŠ OS BiH