Zajednicki stab OS BiH

Održana Inicijalna planska konferencija za međunarodnu vježbu „Saber Junction 2016“

1.7.2015

Inicijalna planska konferencija za međunarodnu vježbu „Saber Junction 2016“ na kojoj su prisustvovali i predstavnici OS BiH, održana je u periodu od 22. do 26. juna 2015. godine, u vojnoj bazi Hohenfels, SR Njemačka.

Na konferenciji su pored predstavnika OS BiH bili prisutni predstavnici Oružanih snaga  Albanije, Jermenije, Belgije, Bugarske, Češke, Italije, Letonije, Litvanije, Moldavije, Makedonije, Njemačke, Holandije, Poljske, Rumunije, SAD-a, Slovenije, Srbije, Španije, Turske i Velike Britanije.

Svrha održavanja konferencije je bila da se ostvari inicijalni kontakt između zemalja učesnica na vježbi i njihovog domaćina, Oružanih Snaga SAD-a, te da se kroz razmjenu informacija dođe do organizacije snaga u vježbi i njihovih potreba za realizovanjem iste.

Učešćem na ovakvim događajima pripadnicima OS BiH pruža se dobra prilika da steknu neophodna iskustva za rad u multinacionalnom okruženju, sagledaju osnovne elemente planiranja ovakvih vježbi, ali i da se procjeni nivo dostizanja interoperabilnosti OS BiH sa NATO standardima.

Međunarodna vježba Saber Junction 2016 će se izvesti od 02. do 26. aprila 2016. godine u američkom obučnom vježbalištu Hohenfels u SR Njemačkoj. Organizator i domaćin vježbe je Komanda američke vojske za Evropu (USAREUR), a na istoj će učestvovati preko 5000 vojnika, od čega 70 iz sastava OS BiH.

Info-ZŠ OS BiH