Zajednicki stab OS BiH

U povodu sastanka Asocijacije Vojske SAD-a (AUSA), načelnik ZŠ OS BiH Jeleč na sastanku sa komandantom MDNG L. L. Singh

15.10.2015

Načelnik Zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH general pukovnik Anto Jeleč se trećeg dana posjete Sjedinjenim Američkim Državama, 14.10.2015. godine, sastao sa komandantom Nacionalne garde iz Marylanda (MDNG) general majorom Lindom L. Singh.

Delegacija OS BiH je trećeg dana svoga boravka na godišnjem sastanku Asocijacije Vojske SAD-a (AUSA) prisustvovala na više prezentacija sposobnosti proizvođača razne opreme za život i boravak vojnika u borbenim i mirnodopskim uslovima, ličnog i zajedničkog naoružanja i helikoptera. Od navedenih prezentacija posebno treba izdvojiti prezentaciju oko mogućnosti kupovine i održavanja helikoptera svjetski poznatog proizvođača helikoptera “Bell”. Nakon ove aktivnosti, delegacija OS BiH je imala radni ručak sa predstavnicima firmi izlagača naoružanja i opreme, kao i sa članovima ove asocijacije iz SAD-a. Tom prilikom, skupu se obratio i ministar odbrane SAD-a gospodin Ashton Carter.

Nakon ovoga sastanka, delegacija OS BiH, predvođena general pukovnikom Antom Jelečem, imala je sastanak sa bivšim komandantom NATO štaba u BiH brigadnim generalom Christopherom Pettyem. Sastanak je održan u prostorijama Amabasade BiH u Washingtonu. General pukovnik Anto Jeleč je tom prilikom informirao generala Christophera Pettya o trenutnim aktivnostima OS BiH te o uspješnim rezultatima rada OS BiH, nakon njegovog odlaska sa dužnosti komandanta NATO štaba u BiH. Brigadni general Petty se posebno zahvalio generalu Jeleču na zajedničkoj saradnji, na veoma profesionalnom i prijateljskom odnosu prema njemu i članovima njegovog bivšeg NATO štaba u BiH, te posebno istaknuo svoju želju da će u što skorije vrijeme ponovo posjetiti BiH, koja mu je po njegovim riječima ostala u predivnoj uspomeni.

U ranim poslijepodnevnim satima, delegacija OS BiH imala je radni sastanak sa komandantom Nacionalne garde iz Marylanda (MDNG) general majorom Lindom L. Singh i njenim najbližim saradnicima, načelnikom Štaba MDNG brigadirom Seanom Caseyem te direktorom Programa državnog partnerstva (SPP) između naše zemlje i Marylanda majorom Jonom Preterotiem. Razmijenjene su informacije o najvažnijim aktivnostima MDNG i OS BiH, te se pričalo o zajedničkoj obuci iz Cyber aktivnosti između MDNG, OS BiH i OS Estonije, kao i o budućim bitnim oblicima saradnje dvaju oružanih snaga kroz SPP. Inače, BiH i Maryland kroz SPP program sarađuju već 12 godina, a prva posjeta BiH, od strane general majora Linde L. Singh predviđena je u trećem mjesecu 2016. godine.

Pomenutim razgovorima su prisustvovali i vojni ataše SAD-a u BiH brigadir Mark Karas, te članovi delegacije OS BiH, vojni ataše BiH u SAD-u brigadir Davorin Vučić i v.d. šefa Kabineta načelnika ZŠ OS BiH pukovnik Predrag Visković.

Info-Ured vojnog atašea BiH u SAD-u